Нови промени в закона за управление на етажната собственост

Готвената промяна в закона за управление на етажната собственост от министерство на регионалното развитие и благоустройството следва да бъде разгледана от депутатите в народното събрание.

Новите текстове забраняват всякакви дейности по фасадата на сградата в режим на етажна собственост, които нарушават цялостния архитектурен вид, както и дейности, които увреждат устойчивостта на сградите.

Друга промяна предвижда решенията за поставяне на рекламни или други съоръжения по блока да се вземат с мнозинство от 50% от собствениците на идеални части в сградата, а не минимум 67%, както беше досега. Същото важи и за решенията за присъединяване към топлофикация, водопровод или газопровод или за отказването от тях. Решенията за саниране, както и досега, ще се вземат с мнозинство от две трети.

При създадено сдружение на собствениците, каквито се учредиха масово покрай санирането, новите собственици стават автоматично членове на сдружението, но предишният собственик продължава да носи отговорността за неплатени задължения към сдружението. Друг нов момент в закона е, че управителят на сдружението ще може да издава удостоверения, че даден собственик на апартамент дължи или не дължи пари на сдружението.