Пакети

Пакети

 Нашите Пакети и Цени

Пакет "Канзен"

 • Касиер – събиране на такси, наеми, вноски за фонд "Ремонт и обновяване".
 • Управление на активи – разплащане на фактури на името на етажна собственост, управление на фонд Ремонт и обновяване.
 • Инспекция на етажната собственост веднъж седмично.
 • Ежемесечна отчетност за извършена дейност.
 • Цена: 5лв на апартамент, месечно
Какво още включва?

Пакет "Блясък"

 • Добавка към Пакет "Канзен"
 • Почистване на парапетите на стълбищната клетка.
 • Почистване на асансьорната кабина.
 • Повърхностно почистване на входната врата и измитане пред нея.
 • Цени от 3лв на апартамент, месечно
Какво още включва? 

Пакет "Специална грижа"

 • Включва Пакет "Канзен"
 • Поддържане и ремонт на стълбищното осветление
 • Смяна на счупени, развалени или износени ключове за осветление
 • Привеждане в ред на стърчащи кабели
 • Дребни поправки по брави на врати към мазе, мокро помещение, таван, входна врата
 • Подмяна на счупени прозорци
 • Цена: 7лв на апартамент, месечно

Какво още включва?