LED или жичка?
Каква е разликата в различните крушки и засяга ли ни това?

LED или жичка? Каква е разликата в различните крушки и засяга ли ни това?

Разбира се, че ни засяга! В предишни статии сме обърнали внимание на енергийната ефективност, а в тази ще подчертаем с нагледен пример какви всъщност са плюсовете от тази инвестиция: преминаване от стари конвенционални крушки с нажежаема жичка към новите LED осветителни тела. Няма да се спираме върху техническите подробности, а ще се обърнем направо към практиката.

Взимаме за пример един средностатистически вход в жилищна кооперация в гр.София, който е на осем етажа и има в общите си части средно по девет осветителни тела, седемнадесет ключа за осветление и така нареченият стълбищен автомат. Вариантите за повишаване на енергийната ефективност там са два:

  • Да се направи ремонт на инсталацията, като се сменят осветителните тела с фоточувствителни енергоспестяващи такива.
  • Само и единствено да се подменят крушките с енергоспестяващи;

За целите на статията представяме следната сравнителна таблица между двата типа осветителни тела:

 

Конвенционално осветление

(9 крушки с мощност от 60 W)

Светодиодно осветление

( 9 крушки с мощност от 7 W )

Електроенергия месечно

78,95 KW/h

8,77 KW/h

Сума за електроенергия

15,00 лв.

1,67 лв.

Часове на полезна експлоатация

1000 h

20 000 h

 

Двата типа крушки са еквивалентни като количество разпръсната светлина, въпреки огромната разлика в мощността си.

Ако изведнъж трябва да се подменят всички крушки със светодиодни такива, по средна цена на пазара, това би струвало на входа около 65 лева. В такъв случай инвестицията би се отплатила след пет месеца. Нека сложим и факта, че по време на живота на една светодиодна крушка етажната собственост трябва да закупи двадесет конвенционални, което представлява общ разход от около 180 лева, за разлика от гореспоменатите 65.

Теоретично, ако никой не си ги хареса за вкъщи, светодиодните крушки би трябвало да служат на входа поне десет години, което обяснява факта, че средната гаранция от производителите на този тип осветителни тела е поне три години. По време на теоретичният живот на един комплект светодиодни крушки етажната собственост оптимално е спестила сума малко над 1500 лева при днешните крайни цени на електроенергията за западна България. Нека се има предвид, че стълбищният автомат не е изгорял нито веднъж и нито един ключ не е залепнал през цялото време на експлоатация.

Първият вариант е финансовоемък от гледна точка на първоначалната инвестиция, която собствениците ще трябва да направят за благото на общите си части. Става въпрос за ремонт, при който се сменяват плафоните с нови светодиодни, които не са с монтирани крушки, а директно с монтирани светодиоди върху тях. На самият плафон по средата се намира обемен датчик, който покрива до 360 градуса. Инвестицията е на стойност от около 360 лева. На ден средно стълбищното осветление се пуска около 50 пъти със времетраене на цикъла от поне три минути. След смяната на плафоните, датчикът отчита движение и включва осветлението само и единствено там, където е необходима светлина – не свети постоянно цялото осветление във входа. По анализ на данни от практиката това показва допълнително наямаляване на сметката за ток с поне още два до три пъти, в зависимост от активността на обитателите. За да се изгради стълбищното осветление с датчици се налага преработка на осветителната инсталация в общите части от управление чрез реле към фотоклетка. Преработката се извършва без къртене, разбиване и без изтегляне на нови кабели.

Освен гореописаните финансови ползи, плюсовете на това предложение е, че ремонтът на ключове и релета вече е в миналото, а датчикът не работи през деня, когато във входа е светло.

В практиката сме забелязали един минус, който е при сградите, при които асансьорната клетка е между етажите, а не на самият етаж. В този сценарии има вероятност да се забави включването на осветление докато не направите няколко крачки извън кабината, тъй като фотоклетката се намира под нивото на движение.

Вторият вариант е само и единствено да се подменят крушките с енергоспестяващи. Това  е икономически неефективно, тъй като в нашата практика сме наблюдавали, ако не ежедневни, то ежеседмични набези върху крушките в осветителните тела от добронамерени граждани.

Случвало се е и да попадаме на ремонтирани стълбищни осветления от некомпетентни лица, предизвикали щети със своите действия. Нашият съвет е винаги, когато се ремонтират или извършват промени по електрически инсталации под 1000V да се използва квалифициран електротехник. Електротехникът носи отговорност за безопасността и пригодността на използваните и вложени техника, апаратура и проводници.

 

©  “Канзен-България” ООД